3 top trends in de beveiligingsbranche

Top trends

De 3 toptrends in de beveiligingsbranche zijn belangrijke indicatoren om te zien wat we kunnen verwachten in deze branche.

1- Groei

Kortom de vraag naar goede beveiligingsmedewerkers zal naar verwachting alleen maar groter worden.
In de technische beveiliging bevestigt een ledenscan van VEBON-NOVB een groei van 11,1 % over 3 jaar naar 1,188 miljard in 2016. De Nederlandsbeveiligingsbranche  met bijna 4x zoveel mensen laat eenzelfde trend zien.

  • Door diverse ontwikkelingen zoals terroristische aanslagen en groeiende vluchtelingen stroom is er een meer gevoel van onveiligheid bij het grote publiek.
  • Bedrijven besteden steeds meer niet-kerntaken uit.
  • Wetgeving en regulering eist steeds meer beveiliging.
  • De aantrekkende economie maakt geld vrij voor het inhuren van beveiligers

De beveiligingsbranche is in Nederland en eigenlijk in de hele wereld in toenemende mate belangrijker aan het worden.

Toptrend in de beveiligingsbranche- Groei
Groei

2- Predictive profiling: Van passief naar proactief beveiligen

Door technische ontwikkeling en is het steeds meer mogelijk om sommige risico’s te kunnen inschatten. Het is bijvoorbeeld mogelijk om beveiligingsmedewerkers te trainen op het herkennen van gevaren zowel in menselijke gedragingen als omstandigheden. Dan praten we over bijvoorbeeld opleidingen voor “Predictive Profiling”. Daarmee zijn grote efficiency voordelen te behalen in de beveiligingsbranche.

Proactief
Van passief naar proactief beveiligen
van proactief naar

3- Verjonging

jonge studenten computers

Momenteel studeren er veel jonge mensen af in HBO opleidingen zoals “Integrale veiligheid” en “Security Management” Dit zal op den duur mogelijk leiden tot echte innovatie in de branche, maar op korte termijn zal dit er voor zorgen dat jonge mensen die gewend zijn aan leren via moderne technieken (zoals e-learning) eerst het “vak” moeten leren.

Uitdaging voor de beveiligingsbranche

  • De voortschrijdende techniek zorgt voor meer complexiteit in het werk
  • Marges blijven laag omdat de uitbestedende bedrijven willen besparen
  • Strengere wettelijke eisen en regulering voor opleiding van beveiligingspersoneel
  • Door flexibilisering van de arbeidsmarkt wordt het verloop van kennis groter

Kortom: Kosten moeten laag blijven, meer inzet van beveiligers, en beveiligers moeten meer opgeleid worden

Bekijk de trainingen die wij voor Beveiligingsbedrijven hebben ontwikkeld.

BHV Pictogram

BHV

Online BHV cursus. Gebaseerd op richtlijnen van Het NIBHV, Oranje Kruis en Nederlandse Reanimatieraad. incl. certificaat.

Bekijk de cursus details

Fire protection for hospitality and security

Brandbeveiliging voor Hospitality

Online cursus voor hospitality- en beveiligingsmedewerkers om goed voorbereid te zijn op calamiteiten en alarmeringen bij brand.

Beijk de cursus details

BHV organisatie hesjes

BHV Hesjes

Korte cursus waarin je leert wat de correcte kleur van de hesjes zijn die door verschillende hulpverleningsdisciplines worden gebruikt.

Bekijk de cursus details