Beveiliging

Trends in de beveiligingsbranche

1- Groei

De beveiligingsbranche is in Nederland en eigenlijk in de hele wereld in toenemende mate belangrijker aan het worden.

  • Door diverse ontwikkelingen zoals terroristische aanslagen en groeiende vluchtelingen stroom is er een meer gevoel van onveiligheid bij het grote publiek.
  • Bedrijven besteden steeds meer niet-kerntaken uit.
  • Wetgeving en regulering eist steeds meer beveiliging.
  • De aantrekkende economie maakt geld vrij voor het inhuren van beveiligers

Kortom de vraag naar goede beveiligingsmedewerkers zal naar verwachting alleen maar groter worden.
In de technische beveiliging bevestigt een ledenscan van VEBON-NOVB een groei van 11,1 % over 3 jaar naar 1,188 miljard in 2016. De Nederlandsbeveiligingsbranche  met bijna 4x zoveel mensen laat eenzelfde trend zien.

Groei

2- Van passief naar proactief beveiligen

Door technische ontwikkeling en is het steeds meer mogelijk om sommige risico’s te kunnen inschatten. Het is bijvoorbeeld mogelijk om beveiligingsmedewerkers te trainen op het herkennen van gevaren zowel in menselijke gedragingen als omstandigheden. Dan praten we over bijvoorbeeld opleidingen voor “Predictive Profiling”. Daarmee zijn grote efficiency voordelen te behalen in de beveiligingsbranche.

3- Verjonging

Momenteel studeren er veel jonge mensen af in HBO opleidingen zoals “Integrale veiligheid” en “Security Management” Dit zal op den duur mogelijk leiden tot echte innovatie in de branche, maar op korte termijn zal dit er voor zorgen dat jonge mensen die gewend zijn aan leren via moderne technieken (zoals e-learning) eerst het “vak” moeten leren.

studenten-computers

Uitdaging voor de beveiligingsbranche

  • De voortschrijdende techniek zorgt voor meer complexiteit in het werk
  • Marges blijven laag omdat de uitbestedende bedrijven willen besparen
  • Strengere wettelijke eisen en regulering voor opleiding van beveiligingspersoneel
  • Door flexibilisering van de arbeidsmarkt wordt het verloop van kennis groter
Uitdaging

Kortom: Kosten moeten laag blijven, meer inzet van beveiligers, en beveiligers moeten meer opgeleid worden

Gratis
In deze module wordt de beheerder van een brandmeldinstallatie opgeleid voor de taken van controle en beheer zoals deze is vastgelegd in de regelgeving voor brandmeldinstallaties.

Meer...

4 hoofdstukken
Gratis
Beheerder BrandMeldInstallaties voor beveiligers is een cursus die de beveiliger die regelmatig met brandmeldinstallaties in aanraking komt. Ook kunnen het praktijkopleiders zijn die andere beveiligers en stagiares begeleiden in hun opleiding. Je leert in deze cursus alles dat een beheerder van de brandmeldinstallatie zou moeten weten, maar dan toegespitst op het vak beveiliger.

Meer...

4 hoofdstukken
$2
In deze module behandelen we het gebruik van BHV hesjes. Het gebruik van de hesjes is eigenlijk een communicatie middel. Het maakt duidelijk dat de persoon die een hesje draagt, is opgeleid om als bedrijfshulpverlener een aantal taken op zich te nemen in geval van een calamiteit. In de "veiligheidsbranche" zijn er veel normen door instituten als de NEN (Nederlandse Norm) vastgelegd. Normen zijn een uitstekend middel om onder andere de communicatie effectiever te maken. Toch zijn er geen normen voor de kleuren en texten op BHV hesjes. Tot nu toe...

Meer...

1 hoofdstukken
Gratis
In deze BHV cursus leer je de theorie van reanimatie, met en zonder gebruik van de AED. Je leert alarmeren bij incidenten, specifieke levensreddende handelingen zoals Rautek, Heimlich en stabiele zijligging. Tevens leer je wat te doen bij diverse soorten ongevallen. Je leert wat de beste reacties en handelingen zijn bij wonden, bloedingen, botbreuken, verstikking etc. Alles gebaseerd op de nieuwste richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad en het Oranje Kruis. Daarnaast behandelen we wat je moet doen in geval van calamiteiten zoals brand waarbij soms een ontruiming nodig is.

Meer...

12 hoofdstukken
Gratis
Deze cursus is bedoeld om beveiligers, receptie medewerkers en hotelportiers te trainen op het gebied van, brandmeldinstallaties, alarmering en brandbeveiliging in het algemeen. Het zal hen helpen effectiever en professioneler op te treden bij een calamiteit en helpen om loze alarmen te voorkomen. Deze opleiding is aanvullend aan de BHV opleiding die de medewerkers al hebben gedaan.

Meer...

8 hoofdstukken