Ploegleider BHV

Ploegleider BHV

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)

Welkom bij de online cursus Ploegleider BHV van WebClass4U

mensen Voor wie?

Afhankelijk van de aard, grootte, ligging van het bedrijf en de restrisico’s in het bedrijf, moeten één of meerdere werknemers zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener. Iedere BHV’er moet voor één of meer van de hulpverleningstaken zijn opgeleid. De BHV-organisatie als totaal moet in staat zijn alle hulpverleningstaken uit te voeren. Vervolgens moet de ploegleider BHV het BHV team in de praktijk aansturen.

Deze cursus is voor BHV-ers die tijdens uitvoerende BHV werkzaamheden een coördinerende of leidinggevende taak hebben of willen krijgen.

Inhoud Inhoud cursus ploegleider BHV

Bij een inzet met meerdere BHV’ers kan coördinatie nodig zijn, waarna de werkgever de coördinatie kan opdragen aan een ploegleider. Deze cursus behandelt de basisvaardigheden die een ploegleider moet beheersen om leiding te geven aan een BHV-ploeg.

De ploegleider BHV heeft als rol om in de praktijk instructie en leiding te geven aan de BHV’ers. Zij moeten weten wie de BHV medewerkers zijn en waarvoor hij of zij hun hulp kan vragen.

Leidinggevende

Een ploegleider kan in zijn dagelijks werk al leidinggevende zijn en als ploegleider gebruik maken van zijn leidinggevende kwaliteiten. Cursisten die deze ervaring niet inbrengen, leren tijdens de opleiding hoe zij leiding kunnen geven aan een BHV-ploeg.

De ploegleider BHV kent de BHV’ers

Ploegleiders zijn vaak werkzaam in hun eigen werkomgeving en kennen het bedrijf, de risico’s en de interne BHV-procedures. De ploegleider kent zijn BHV’ers en houdt rekening met hun kwaliteiten.

Maar vaak hebben ook beveiligers de rol van ploegleider voor hun is het niet altijd mogelijk om alle BHV’ers te leren kennen maar indien de mogelijkheid er is is het wel een voordeel.

doel Leerdoelen

  • inzicht in de BHV organisatie en de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de functie van ploegleider
  • begrip van het werken met scenario’s en hoe deze in de praktijk toe te passen om structuur in de BHV acties te krijgen
  • begrip van de aandachtspunten van het leidinggeven aan de groep BHV medewerkers
  • kennis van mogelijkheden voor alarmerings- en communicatiemiddelen

tijd Tijd

Doe de cursus in alle rust en in het tempo dat jou past. Het afronden van deze cursus kun je binnen 3 uur doen. Je kunt ook nog elk moment stoppen om later weer verder te gaan. Wij laten je dan precies zien waar je bent gebleven.

In de cursus zijn ook oefeningen aangegeven die je kunt doen met een team. De tijd hiervoor valt buiten de bovengenoemde 3 uur.

bewijs van deelname Certificaat

Na het succesvol afronden van de cursus ontvang je een officieel certificaat.