RI&E en de preventiemedewerker

De RI&E en de preventiemedewerker zijn sterk met elkaar verbonden.

In de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) ook wel RIE genoemd staat wat deze mogelijke calamiteiten zijn. De RI&E is een belangrijk document waarin de werkgever de risicos op alle mogelijke veiligheidsrisico’s beschrijft en aangeeft hoe deze geminimaliseerd kunnen worden. De overheid heeft in de Arbowet het maken van een RI&E verplicht voor iedere werkgever met meer dan 1 werknemer. Sommige risico’s zijn niet te vermijden. dit noemen we restrisico’s. Om deze risico’s aan te pakken dient een BHV organisatie te worden ingesteld. Ook dat is verplicht voor iedere werkgever. De inspectie SZW controleert op de uitvoering en kan ook de boetes opleggen.

Wie gaat de RIE in de praktijk maken?

  • De preventiemedewerker of een andere interne medewerker
  • Directeur zelf.
  • Extern ingehuurde specialist
Plan-van-aanpak-en-RIE

Hoe gaat het gemaakt worden?

  • Op basis van een standaard RIE gebaseerd op een standaard RIE voor de bedrijfssector
  • Een eigen op maat gemaakte RIE

Ons advies

Als je een aantal RIE’s van diverse bedrijven verzamelt en naast elkaar legt. (En wij hebben dat gedaan) zie je hele grote verschillen. Er zijn hele complete RIE documenten die met grote zorg zijn opgesteld en alle risico aspecten van alle activiteiten binnen de organisatie in kaart hebben gebracht en hele concrete acties hebben opgesteld waarmee de organisatie aan het werk is of is geweest.

Echter daartegenover hebben we ook documenten gezien die verre van compleet waren, veel te vaag, zonder enige concrete actie, opvolging, budgetbepaling of wat dan ook. Zowel eigen medewerkers als ingehuurde bedrijven hebben goede maar ook slechte RIE’s opgeleverd. Dus uitbesteden is niet een garantie voor een goede RIE.

Uitbesteden

Tip: Bij de keuze voor uitbesteden zouden we adviseren om een volledig ingevulde voorbeeld RIE te laten opsturen zodat je weet wat je kunt verwachten en zien waarvoor je betaald.

Risico Inventarisatie en Evaluatie
RI&E

De te verwachten kosten zijn afhankelijk van de grootte van de organisatie en de complexiteit van de risico’s / activiteiten van je organisatie. (Een productie bedrijf met gevaarlijke stoffen, en veel machines , magazijn etc is bewerkelijker dan een enkel een kantoor. Gemiddeld kun je zeggen dat een middelgrote organisatie met 50 medewerkers een magazijn en een kantoor voor € 900 tot € 1500,- een RIE door een externe consultant kan laten maken. De toetsing zal daarna dan ongeveer nog € 400- € 500 extra gaan kosten.

RI&E en de preventie medewerker: Zelf maken

RI&E branche instrument

Je kunt jouw RI&E zelf opstellen, maar je kunt hierbij ook gebruikmaken van zogenaamde branche RI&E-instrumenten. Een RI&E-instrument is een hulpmiddel bij het opstellen van de RI&E. Deze instrumenten zijn ontwikkeld door branche-organisaties. De risico’s die hierin aan bod komen zijn afgestemd op de meest voorkomende risico’s in de betreffende branche. Het betekent vaak wel dat je lid moet zijn van de branche vereniging om toegang te hebben tot het RI&E-instrument. Enkel lid worden om toegang te krijgen tot die tool is niet aan te raden omdat dat soms meer kost dan uitbesteden!
Je kunt op de website van RIE.nl zien of er voor jullie branche een branche RI&E beschikbaar is, en of deze kan zorgen dat achteraf geen toetsing meer nodig is.

In onze cursus Preventiemedewerker leer je alles over het maken van een RI&E. Je krijgt er tips om zelf voor jou organisatie kosteloos zonder een consultant in te huren een uitstekende RIE te maken.

RI&E en de Preventiemedewerker
Preventiemedewerker cursus