Preventiemedewerker

Preventiemedewerker

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Klik op volg deze cursus.

De preventiemedewerker

Iedere organisatie dient minimaal één preventiemedewerker in dienst te hebben. Bij minder dan 25 medewerkers mag de werkgever zelf deze rol vervullen. Het aantal preventiemedewerkers per bedrijf is afhankelijk van de aard, omvang, spreiding en risico’s van de bedrijfsvoering. De preventiemedewerker is belast met alle zaken die betrekking hebben op veiligheid, gezondheid en welzijn binnen het bedrijf. Hij of zij wordt daarom geacht op de hoogte te zijn van de regelgeving en die te kunnen vertalen naar de eigen bedrijfssituatie.

De taken van de preventiemedewerker zijn steeds belangrijker geworden en nadrukkelijker geformuleerd in de Arbeidsomstandighedenwet. Werkgevers zijn verplicht de preventietaken te delegeren aan één of meerdere preventiemedewerkers binnen hun organisatie. Deze eigen werknemers staan de werkgever bij in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Zij zijn een toegankelijk aanspreekpunt voor collega’s met vragen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer en ondersteunen collega’s bij het werken volgens de veiligheidsvoorschriften.

Veiligheid en zorg zijn belangrijke onderdelen in de bedrijfsvoering. Het gaat hierbij immers om het welzijn van medewerkers, klanten en gasten.

Doelstelling

Na het afronden van deze cursus heeft de preventiemedewerker kennis van de relevante wet- en regelgeving en kan deze toepassen. Daarnaast biedt de cursusmodule de juiste handvatten om op te treden als gesprekspartner voor de Arbo-deskundige, bedrijfsarts en directie in de eigen organisatie.
De belangrijkste focus van de cursus preventiemedewerker ligt bij het op de hoogte brengen van de rol, taken en bevoegdheden van de preventiemedewerker.

Een preventiemedewerker dient daarom na afloop van deze cursus in staat te zijn tot o.a.:

  • Het geven van éénvoudige oplossingen en adviezen over preventie.
  • Het uitvoeren van een eenvoudige Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E).
  • Het registreren en onderzoeken van ongevallen.
  • Het coördineren in de zorg voor arbeidsomstandigheden.
  • Het geven van voorlichting over veilig en gezond werken.
  • Aanspreekpunt zijn voor overheidsdiensten zoals Arbeidsinspectie en Arbo-dienst.

Programma

In het overzicht van de hoofdstukken rechts, zie je welke onderwerpen zullen worden behandeld. In de cursus zijn een drietal toetsen opgenomen. De eerste twee zijn oefentoetsen en tellen niet mee voor het eindresultaat. De laatste toets telt wel, en deze bepaalt samen met de eindopdracht of je bent geslaagd voor de cursus.

De eindopdracht is een praktijk opdracht die enige eigen werkzaamheid vraagt. De opdracht kan via deze portal worden geüpload en zal door een deskundige worden gekeurd en beoordeeld met punten.

Na het succesvol afronden van deze cursus ontvang je een certificaat.

Geschatte studielast

Het bestuderen van de module, bekijken van de video’s en het beantwoorden van de vragen zal ongeveer 6 uur in beslag nemen. Er zijn  ook nog opdrachten die op een werklocatie gedaan moeten worden. Deze zullen afhankelijk van de situatie gemiddeld in een uur of twee te doen zijn.

Doe de cursus in alle rust en in het tempo dat jou past. Het is altijd mogelijk om te stoppen en later weer verder te gaan. Het systeem houdt bij waar je bent gebleven.

Afronding

Als je de cursus hebt afgerond kun je een certificaat downloaden.

Cursus Content

Uitklappen
hoofdstuk inhoud
0% Afgerond 0/1 Steps