Ploegleider BHV

Een ploegleider BHV (Bedrijfshulpverlening) is een belangrijke functie binnen een organisatie. Hij of zij is verantwoordelijk is voor het begeleiden van de hulp bij incidenten.

In geval van nood is de ploegleider de eerste persoon die in actie komt. De ploegleider zorgt dat de juiste maatregelen worden genomen om de veiligheid van alle medewerkers en bezoekers te waarborgen.

Rol van de ploegleider BHV

De ploegleider BHV is verantwoordelijk voor de de samenwerking binnen de BHV-organisatie. Hij of zij is het aanspreekpunt voor de BHV’ers en zorgt ervoor dat zij hun taken op een juiste wijze uitvoeren. Daarnaast fungeert de ploegleider BHV als contactpersoon voor de externe hulpverleningsdiensten, zoals de brandweer en ambulance. Ook is hij of zij verantwoordelijk voor het opstellen van een actueel en effectief BHV-plan. Daarnaast regelt hij of zij oefeningen en verzorgt de benodigde middelen.

Taken en verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden van een ploegleider zijn divers en omvatten onder andere:

 • – coördineren van de BHV-organisatie.
 • – aansturen van de BHV’ers bij een incident.
 • – verzorgen van de benodigde materialen voor de BHV’ers.
 • – organiseren van oefeningen en trainingen voor de BHV’ers.
 • – onderhouden van contacten met de externe hulpverleningsdiensten.
 • – opstellen van een actueel en effectief BHV-plan.
 • – registreren en evalueren van incidenten en oefeningen.
 • – rapporteren aan het management over de BHV-organisatie en de genomen maatregelen.

De Ploegleider BHV zogt dat hij of zij altijd het overzicht houdt!

Ploegleider BHV in actie

Vaardigheden

Een ploegleider moet beschikken over diverse vaardigheden om zijn of haar functie goed uit te kunnen voeren. De belangrijkste zijn:

veiligheidshelm ploegleider bhv

Leiderschap:

Als ploegleider BHV ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en aansturing van de BHV’ers binnen de organisatie. Het is daarom belangrijk dat je beschikt over leiderschapsvaardigheden en in staat bent om de.

Communicatief:

Goede communicatie is belangrijk voor een ploegleider BHV. Je moet je in staat zijn om snel en helder te spreken met alle betrokken partijen. Dus zowel met de BHV’ers als het management en externe hulpverleningsdiensten.

Stressbestendigheid:

Je moet in staat zijn om onder stressvolle omstandigheden het hoofd koel te houden en snel de juiste beslissingen te nemen.

Probleemoplossend vermogen:

Tevens moet je in staat zijn om snel en goed te handelen bij incidenten om problemen op te lossen.

Organisatorisch sterk:

Als ploegleider ben je verantwoordelijk voor het organiseren van oefeningen en trainingen en het opstellen van een BHV-plan. Het is daarom belangrijk dat je goed kunt organiseren en in staat bent om processen goed te plannen.

Ploegleider BHV
Ploegleider BHV

Opleiding voor de Ploegleider

Om als ploegleider BHV aan de slag te kunnen gaan, is het noodzakelijk om een opleiding te volgen. In de opleiding krijg je de kennis en leer leer je de vaardigheden voor deze functie. Tijdens de opleiding leer je onder andere:

 • Het opstellen en implementeren van een BHV-plan.
 • Het aansturen van de BHV-organisatie.
 • Communiceren in stressvolle situaties.
 • Het organiseren van oefeningen en trainingen.
 • Het registreren en evalueren van incidenten en oefeningen.
 • De wettelijke kaders en regelgeving rondom Bedrijfshulpverlening.

Online opleiding

online-learning

De opleiding tot ploegleider BHV is online beschikbaar op deze site webclass4U.nl

Je kunt de opleiding en het bijbehorende certificaat Ploegleider BHV bij ons in één dag behalen. Alles zonder te hoeven reizen of wachten op een beschikbare plaats in een klas.

Voorbeeld ploegleider BHV pas op creditcard formaat