assertiviteits training

Assertiviteit en zelfvertrouwen

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)

Je vindt jezelf niet assertief genoeg of zelfs helemaal niet?
In gesprekken vind je het lastig om je mening te ventileren?
Je weet heel goed wat je wel en niet wilt, maar het lukt je niet om nee te zeggen?
Je ging op zoek naar een mogelijkheid om zelfvertrouwen en assertiviteit te ontwikkelen.

Onze assertiviteitstraining brengt jouw assertiviteit en zelfvertrouwen.
Omdat we gaan werken aan jouw persoonlijkheid, zal je persoonlijke realiteit snel in positieve zin veranderen.

mensen Voor wie?

  • Individuen, teams of bedrijven met gebrek aan zelfvertrouwen of assertiviteit.
  • Projectgroepen aan de vooravond van het neerzetten van een goed resultaat.
  • Hoe kun je je staande houden in een snel veranderende wereld?

Inhoud  Hoe is het verloop van de cursus?

  1. ·        Eerst leggen we iets uit over assertiviteit en zelfvertrouwen
  2. ·        Dan gaan we je helpen te bepalen waar jij nu staat
  3. ·        Daarna gaan we jou helpen met het vastleggen van jouw ideale einddoel
  4. ·        In het tweede deel gaan we je vertellen hoe je dat doel kunt bereiken

Tweede deel van de cursus: werken naar het doel

  1. Van Sub Assertief naar Assertief
  2. Van Agressief naar Assertief
  3. Hoe voorkom je terugval

tijd Studielast

Het bestuderen van de module, bekijken van de video’s en het beantwoorden van de vragen zal ongeveer 5 uur in beslag nemen.

Doe de cursus in alle rust en in het tempo dat jou past. Het is altijd mogelijk om te stoppen en later weer verder te gaan. Het systeem houdt bij waar je bent gebleven.

bewijs van deelname Deelname certificaat

Als je de cursus hebt afgerond kun je een certificaat downloaden.

Wij wensen je succes met deze toolbox training!

Deze cursus is erop gericht je zelfvertrouwen zo te verbeteren dat je zonder moeite iedere situatie op waarde kunt schatten en zo gewenst, gepast kunt handelen.  Je begrijpt wat assertiviteit is. Je leert voor jezelf op te komen zonder daarmee processen te vertragen of anderen te beschadigen. “Haal de expert in jezelf naar boven”. Bewustwording van wie je bent en wie je wilt zijn, is een vertrekpunt.
Om uiteindelijk volledig te kunnen vertrouwen op je eigen morele- en ethische waarden zul je ze opnieuw kunnen bekijken en veranderen om jouw gewenste resultaat te realiseren. 
Je zult na de cursus inzien dat veel van je persoonlijke realiteit ingegeven werd door je omgeving of de situatie waarin je verkeerde. Je zult merken dat opvoeding, religie, gezondheid, gezin etc een belangrijke factor zijn in je dagelijkse handelen. Daarover duidelijkheid hebben biedt om te beginnen rust en zet stress grotendeels buitenspel. Eerder behaalde resultaten bieden een betere toekomst.
Veel van onze cursisten gaven achteraf aan dat hun leven onmiddellijk en effectief veranderde.
Door actief te blijven bijdragen aan het sneller behalen van zelf gecreëerde doelen of vanuit ieder soort relatie gedefinieerde doelstellingen geeft negatieve lading geen kans om zich te ontwikkelen. Zo blijven de vertragende factoren op de proces-lijn beperkt. LET OP:
Het is niet ongebruikelijk dat door je veranderde persoonlijkheid de mensen om je heen even niet weten hoe ze met je om moeten gaan. Laat je hierdoor niet afleiden. Je kunt jezelf vanuit je eigen waarheid presenteren zodat je omgeving meegroeit of (tijdelijk) afstand neemt.
Een EODV student zal in ieder opzicht van zijn/haar leven veranderen. Door vanuit rust veel te herhalen van hetgeen je leert, zul je heel wat onderbewuste patronen opnieuw programmeren en leer je dat stelselmatig veilig is om anders te handelen dan eerder gewend, van jezelf of hoe anderen jou zien.

Jan Peter Bolhuis

Details van Instructeur Jan Peter Bolhuis