Veiligheidsopleidingen

Diverse veiligheidsopleidingen zijn beschikbaar als zogenaamde Blended Learning opleidingen. Dat is een samenvoeging van leren via de computer (E-Learning) en oefeningen in de praktijk.

Op deze portal volgt u dan eerst de E-learning module, daarin is ook een examen inbegrepen. Daarna volgt u (indien gewenst of benodigd) de praktijkoefeningen.

De modules die wij momenteel in E- Learning / Blended Learning vorm beschikbaar hebben zijn:

Gratis
In deze module wordt de beheerder van een brandmeldinstallatie opgeleid voor de taken van controle en beheer zoals deze is vastgelegd in de regelgeving voor brandmeldinstallaties.

Meer...

4 hoofdstukken
Gratis
Introductie Beheerder Brandmeldinstallatie bedoeld als inleiding voor de volledige BBMI opleiding. Tevens is de module geschikt voor werkgevers om bijvoorbeeld te bepalen of het werk van de BBMI zelf gedaan moet worden of beter kan worden uitbesteed. Tenslotte kan het voor de medewerker een inzicht geven om te beoordelen of de werkzaamheden van BBMI iets voor hem / haar is.

Meer...

1 hoofdstukken
$2
In deze module behandelen we het gebruik van BHV hesjes. Het gebruik van de hesjes is eigenlijk een communicatie middel. Het maakt duidelijk dat de persoon die een hesje draagt, is opgeleid om als bedrijfshulpverlener een aantal taken op zich te nemen in geval van een calamiteit. In de "veiligheidsbranche" zijn er veel normen door instituten als de NEN (Nederlandse Norm) vastgelegd. Normen zijn een uitstekend middel om onder andere de communicatie effectiever te maken. Toch zijn er geen normen voor de kleuren en texten op BHV hesjes. Tot nu toe...

Meer...

1 hoofdstukken
Gratis
In deze BHV cursus leer je de theorie van reanimatie, met en zonder gebruik van de AED. Je leert alarmeren bij incidenten, specifieke levensreddende handelingen zoals Rautek, Heimlich en stabiele zijligging. Tevens leer je wat te doen bij diverse soorten ongevallen. Je leert wat de beste reacties en handelingen zijn bij wonden, bloedingen, botbreuken, verstikking etc. Alles gebaseerd op de nieuwste richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad en het Oranje Kruis. Daarnaast behandelen we wat je moet doen in geval van calamiteiten zoals brand waarbij soms een ontruiming nodig is.

Meer...

12 hoofdstukken
$29.50
Welkom bij de cursus Eerste hulp aan kinderen Hoofdstukken in de cursus De cursus geeft antwoord op onder andere de volgende vragen: 2. Wat is EHBO? – Wat is EHBO? – Wat doet de eerstehulpverlener? 3. De 4 stappen van EHBO – Welke 4 stappen doorloop je bij EHBO? – Waarom doorloop je altijd deze 4 stappen? 4. Reanimatie […]

Meer...

14 hoofdstukken
Gratis
Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

Meer...

9 hoofdstukken