Ploegleider BHV

Ploegleider BHV

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Klik op volg deze cursus.

Afhankelijk van de aard, grootte, ligging van het bedrijf en de restrisico’s in het bedrijf, moeten één of meerdere werknemers zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener. Iedere BHV’er moet voor één of meer van de hulpverleningstaken zijn opgeleid. De BHV-organisatie als totaal moet in staat zijn alle hulpverleningstaken uit te voeren.

Coördinatie

Bij een inzet met meerdere BHV’ers kan coördinatie nodig zijn. De werkgever kan de coördinatie opdragen aan een ploegleider. Deze cursus behandelt de basisvaardigheden die een ploegleider moet beheersen om leiding te geven aan een BHV-ploeg. Naast het opleiden van bedrijfshulpverleners en ploegleiders is het van belang dat er voorlichting en instructie wordt gegeven aan alle medewerkers over de BHV. Zij moeten weten wie de BHV’ers zijn en waarvoor zij hun hulp kunnen vragen.

Kent de BHV’ers

Ploegleiders zijn werkzaam in hun eigen werkomgeving en kennen het bedrijf, de risico’s en de interne BHV-procedures. De ploegleider kent zijn BHV’ers en houdt rekening met hun kwaliteiten.

Leidinggevende

Een ploegleider kan in zijn dagelijks werk al leidinggevende zijn en als ploegleider gebruik maken van zijn leidinggevende kwaliteiten. Cursisten die deze ervaring niet inbrengen, leren tijdens de opleiding hoe zij leiding kunnen geven aan een BHV-ploeg.