Ploegleider BHV

Ploegleider BHV

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Klik op volg deze cursus.

Afhankelijk van de aard, grootte, ligging van het bedrijf en de restrisico’s in het bedrijf, moeten één of meerdere werknemers zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener. Iedere BHV’er moet voor één of meer van de hulpverleningstaken zijn opgeleid. De BHV-organisatie als totaal moet in staat zijn alle hulpverleningstaken uit te voeren. Vervolgens moet de ploegleider BHV het BHV team in de praktijk aansturen.

Coördinatie

Bij een inzet met meerdere BHV’ers kan coördinatie nodig zijn, waarna de werkgever de coördinatie kan opdragen aan een ploegleider. Deze cursus behandelt de basisvaardigheden die een ploegleider moet beheersen om leiding te geven aan een BHV-ploeg.

De ploegleider BHV heeft als rol om in de praktijk instructie en leiding te geven aan de BHV’ers. Zij moeten weten wie de BHV medewerkers zijn en waarvoor hij of zij hun hulp kan vragen.

de Ploegleider BHV kent de BHV’ers

Ploegleiders zijn werkzaam in hun eigen werkomgeving en kennen het bedrijf, de risico’s en de interne BHV-procedures. De ploegleider kent zijn BHV’ers en houdt rekening met hun kwaliteiten.

Leidinggevende

Een ploegleider kan in zijn dagelijks werk al leidinggevende zijn en als ploegleider gebruik maken van zijn leidinggevende kwaliteiten. Cursisten die deze ervaring niet inbrengen, leren tijdens de opleiding hoe zij leiding kunnen geven aan een BHV-ploeg.