Detailhandel en Horeca

In de Detailhandel en Horeca zijn vooral overdag en in de avond (dus niet ’s nachts) medewerkers en naar verhouding veel bezoekers aanwezig.

Tevens zijn er vrij veel bezoekers zijn ten opzichte van het aantal medewerkers. 

Het is de bedoeling om service aan de klant te verlenen dus de klant centraal te stellen. Tegelijkertijd is ook de veiligheid van de klanten van belang.

Voor de sector Detailhandel hebben wij specifieke modules onwikkeld die de BHV medewerker in deze organisaties kan helpen om correct op te treden in geval van calamiteiten zoals brand, waarvoor een ontruiming van het gebouw nodig is.

 

Gratis
In deze module wordt de beheerder van een brandmeldinstallatie opgeleid voor de taken van controle en beheer zoals deze is vastgelegd in de regelgeving voor brandmeldinstallaties.

Meer…

4 hoofdstukken
$2
In deze module behandelen we het gebruik van BHV hesjes. Het gebruik van de hesjes is eigenlijk een communicatie middel. Het maakt duidelijk dat de persoon die een hesje draagt, is opgeleid om als bedrijfshulpverlener een aantal taken op zich te nemen in geval van een calamiteit. In de “veiligheidsbranche” zijn er veel normen door instituten als de NEN (Nederlandse Norm) vastgelegd. Normen zijn een uitstekend middel om onder andere de communicatie effectiever te maken. Toch zijn er geen normen voor de kleuren en texten op BHV hesjes. Tot nu toe…

Meer…

1 hoofdstukken
Gratis
In deze BHV cursus leer je de theorie van reanimatie, met en zonder gebruik van de AED. Je leert alarmeren bij incidenten, specifieke levensreddende handelingen zoals Rautek, Heimlich en stabiele zijligging. Tevens leer je wat te doen bij diverse soorten ongevallen. Je leert wat de beste reacties en handelingen zijn bij wonden, bloedingen, botbreuken, verstikking etc. Alles gebaseerd op de nieuwste richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad en het Oranje Kruis. Daarnaast behandelen we wat je moet doen in geval van calamiteiten zoals brand waarbij soms een ontruiming nodig is.

Meer…

12 hoofdstukken
Gratis
In deze online cursus preventiemedewerker zul je als aankomend of reeds gestart preventiemedewerker de wettelijke regelingen rondom de functie leren begrijpen. Tevens zul je leren op welke zaken je zult moeten letten en hoe je een spil kunt zijn in je eigen organisatie tussen werkgever en de werknemers en hun vertegenwoordigingen zoals ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Meer…

10 hoofdstukken