BHVtest

Waarom een BHV test?

Hoe moeten BHV ‘ers opgeleid worden? Oftewel welk opleidingsniveau voor BHV is de goede?

Traditionele opzet

We gaan er allemaal eigenlijk vanuit dat een BHV opleiding in een klasje gevolgd moet worden.

BHV opleiding in klas

Beginnend met een uitleg over Eerste Hulp bij Ongelukken. Dan een oefening verband leggen.

EHBO kleine verwonding

Vervolgens uitleg over de AED en tenslotte een oefening op de pop.

Dan hebben we de BHV lunch met kroketten 🙂

Lunch met kroketten

Na de lunch volgt de uitleg over brand en rook en mag iedereen een brandje in een bak blussen

blussen-met een handbrandblusser

Begrijp ons goed! Er is niets verkeerd aan deze opzet.

Maar er zijn nadelen

 • Je krijgt veel informatie in één dag.
 • Vaak is de aandacht na de lunch niet meer zo goed.
 • Oefening is goed, maar het heel anders dan een echte calamiteit. Je leert niet hoe je onder stress reageert.
 • Vooral bij een herhaling ieder jaar, is het vaak hetzelfde.
 • Meestal is er niet een toets of goede controle of iedereen wel voldoende heeft geleerd.
 • Daarnaast zijn de kosten best wel hoog als je de reiskosten en de kosten van een gemiste werkdag meetelt.
 • Het is soms lastig te regelen dat alle BHV’ers naar de cursus gaan.
 • Administratief bijhouden wie het wel en niet volledig gevolgd hebben kan een probleem zijn.
 • Er wordt vaak geen rekening gehouden met de specifieke situatie van de eigen organisatie

Alternatieven

Een alternatief kan zijn om de BHV’ers de cursus online te laten volgen. Dit moet dan natuurlijk wel een goed opgezette online BHV cursus zijn, en niet een PDF die als e-learning wordt aangeboden.

Een mogelijkheid is natuurlijk ook om het af te wisselen. Een jaar online, en dan een volgend jaar in een klas, of nog beter op de eigen locatie met een instructeur die je organisatie kent.

Of een online cursus BHV en op de eigen locatie een goed begeleide uitgebreide oefening.

Voordelen van online

 • Goedkoper
  • geen reiskosten
  • geen hele dag werk missen
 • Sneller te organiseren
  • De kandidaat kan binnen 2 minuten aangemeld worden en kan gelijk beginnen met de cursus
 • Leren in eigen tempo
  • De cursist bepaalt zelf wanneer en hoe snel hij / zij leert, kan stoppen en later verder gaan.
 • Altijd en toets
 • Administratie wie is geslaagd is automatisch

Welk opleidingsniveau voor BHV is nu echt vereist?

De wet is iets veranderd. Er wordt niet voorgeschreven hoe de BHV opgeleid moet worden. Ook is er geen standaard hoeveel BHV-ers er moeten zijn. De regel van 1 op 50 geld niet (meer)

Het is aan de werkgever te bepalen hoeveel en hoe de BHV opgeleid moet worden. op basis van de Risico Inventarisatie

Test BHV opleidings niveau

De BHV test geeft je snel inzicht geeft in de mogelijke risico’s waar de BHV’ers in jouw organisatie mee te maken kunnen krijgen.

De test gelijk beschikbaar en gratis maar je moet wel via de webshop toegang aanvragen.

Is een BHV opleiding gecertificeerd?

Hier kunnen we kort over zijn. Nee, een BHV opleiding is niet gecertificeerd door een door het bestuur (Overheid) aangewezen certificerende instantie zoals bijvoorbeeld het KIWA. Er zijn wel bedrijven die het opleidingsniveau voor zover mogelijk controleren maar dat zijn allemaal commerciele initiatieven.

Het is en blijft de werkgever zelf die bepaalt welk niveau van opleiding hij wil voor zijn medewerkers.

Hoe lang is een BHV opleiding geldig?

Omdat er geen certificering is en de werkgever zelf verantwoordelijk is voor het opleidingsniveau is ook de geldigheid niet voorgeschreven. Wel is het in Nederland gebruikelijk om ieder jaar een BHV herhalingscursus te volgen, maar dat is dus niet rechtreeks wettelijk verplicht.

Anderzijds kan zelfs de éénjaarlijkse herhaling te weinig zijn om de BHV ‘ers up-to-date te houden. Ook al daarom is het wellicht goed om eens te zien hoe de kennis met een combinatie van regelmatige online herhalingen op niveau is te houden. Neem met ons contact op als u hier meer over wilt weten